• Zkušenosti a důvěryhodnost

  Máme dlouholeté zkušenosti s chovem a výcvikem psů. Věnujeme se výživě, poradenské činnosti, prodeji krmiv a chovatelských potřeb pro domácí zvířata.

 • Odborné poradenství

  Máte-li jakékoliv otázky nebo speciální přání, můžete se kdykoliv na cokoliv zeptat. Pomůžeme Vám vybrat to nejlepší pro Vašeho domácího mazlíčka.

 • Bonusový program - tlapky

  Vážíme si našich stálých zákazníků, proto pro ně máme věrnostní program. Za nákupy registrovaní zákazníci automaticky sbírají "tlapky" a za ně si pak mohou vybrat dárky.

 • Kamenná prodejna

  Nejsme "garážový" e-shop, máme svou kamennou prodejnu v Soběslavi, na které si vybrané zboží z našeho sortimentu můžete prohlédnout a vyzkoušet.

 • Další výhody...
 
 
 
 
 

Reklamační řád

Stručné shrnutí

 • na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta
 • záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením
 • kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu o zjištěných vadách do 3 dnů písemně e-mailem informovat prodávajícího
 • k reklamaci je nutné přiložit veškeré doklady o koupi
 • částka za reklamované zboží, bude zákazníkovi poukázaná na bankovní účet, nelze zaslat formou poštovní poukázky

Odpovědnost za vady, záruka

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými platnými obecně závaznými právními předpisy.
 2. V případě, že je kupující spotřebitelem nebo sice není spotřebitelem, nicméně kupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání s takto zakoupeným zbožím, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku. V tomto případě poskytuje prodávající záruku na zboží v délce trvání 24 měsíců ( týká se pouze zboží, které nemá od výrobce uvedenou záruku nižší) na zboží, přičemž záruka začíná běžet od převzetí věci kupujícím.
 3. Pro ostatní kupující než jsou uvedeni v odstavci 2 tohoto článku, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zejména ustanovením § 422 a násl. obchodního zákoníku.
 4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího.
 5. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 6. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží zajištěnou kupujícím nebo neodbornou manipulací nebo montáží zboží prováděnou kupujícím nebo jím pověřenou 3. osobou.

 
 
Reklamační formulář
 
: *
 
 
:
 
 
: *
 
 
: *
 
 
 
Popis reklamace
 
: *
 
 
:
 
 
:
 
 
: *
 
 
: *
 
 
:
 
 
:
 
 
: